FUTURE CINEMA
_ rapport från en utställning om den filmiska berättandet efter filmen.

TEXT / Thore Soneson

Filmmediet har med den digitala teknologin blivit ett gränsöverskridande medium; film är idag mera än biograffilm och tv-film. Den filmiska berättelsen finns på Internet, i spelvärlden och inom den nutida konsten. Utställningen FUTURE CINEMA på ZKM-Institute for Visual Media i Karlsruhe visar fram till den sista mars 2003 upp en provkarta på filmmediets utvidgade möjligheter.
– Titeln på utställningen refererar inte till hur framtidens biograffilm kommer att se ut, utan visar ett antal experiment som öppnar nya dörrar för filmmediet, berättar Jeffrey Shaw, en av utställningens kuratorer och professor vid ZKM.

På utställningen visas interaktiva filmer på dataskärm och i olika rumsformer; film projicerad inuti en kupol, filmer på roterande dukar, filmer på multiskärm, filmer som genereras i datorn, en roadmovie på räls, film på internet och på DVD. Här finns påkostade tekniska experiment, filmiska berättelser som baserar sig på mediets traditionella form men tar mediet vidare in i den nya tiden.

Shaw delar in utställningen i två delar; filmprojekt som undersöker nya rum och visningsformer, samt projekt som arbetar med en interaktiv narrativ form. I introduktionen till utställningen beskrivs filmens framtid som en utvidgat filmrum där publiken agerar fotograf och redigerare.
– I flera installationer på utställningen kan du som åskådare kontrollera det digitala bildutsnittet och kameran, redigera din egen upplevelse, beskriver Jeffrey Shaw. Man kan kalla det en slags demokratisering av den kreativa processen.
I den visionen ersätts den tillbakalutade åskådaren av en aktiv deltagare i skapandet av upplevelsen; varje filmisk berättelse blir unik och individuell.


Pat O’Neill, with Rosemary Comella, Kristy H.A. Kang and The Labyrinth Project Tracing the Decay of Fiction: Encounters with a Film by Pat O’Neill interactive DVD-ROM, P. O’Neill, The Annenberg Center, 2002 © USC

Ett projekt i den andan är The Decay of Fiction av Pat O‘Neill i samarbete med The Labyrinth Project, en interaktiv dramadokumentär som är baserad på filmade sekvenser från ett tomt, numera rivet hotel i Hollywood, THE AMBASSADOR. Som åskådare rör du dig genom rummen, stiger in i danssalen där ljudbandet återskapar hur Robert Kennedy sköts under presidentkapanjen 1968, publiken på en jazzklubb väcks till liv, dubbelkopierade som spöklika varelser. Du väljer när och var i byggnaden du vill gå vidare, fördjupa dig och upptäcka nytt. På utställningen visas verket som projektion, det är DVD-baserat och kan visas på en hemmadator.

Vissa konstnärer använder multiprojektioner där samma handling utspelar sig på flera skärmar parallellt, skapar ett filmiskt flöde där små förskjutningar får oss att se berättelsen från flera perspektiv. Isaac Julien leker med detta i Long Road to Mazatlan. I verket Consolation Service visar finska Eija-Lisa Ahtila hur en dramatisk historia får djup och nyans genom att låta fokus växla mellan nära och distanserat på de två skärmarna.
– Den digitala tekniken möjliggör en "automatisk redigering" av filmmaterial, som i Lev Manovich Soft Cinema. Där är all film, text, bilder, ljud och musik samlat i en databas och sammansättningen styrs av programvaran i datorn. Resultatet blir ett oändligt antal versioner.
Det filmade materialet i Soft Cinema är dokumentärt, intervjuer och miljöer från hela världen presenteras i en projektion där bilden är uppdelad i fält likt en målning av Mondrian. Upplevelsen kan liknas vid att vara mitt i ett ständigt flöde av information och intryck, ett digitalt filmiskt blodomlopp.


Lev Manovich und Andreas Kratky Soft Cinema computergenerierte Projektion, Screenshots 2002 © Lev Manovich

Experimenten på FUTURE CINEMA visar hur filmmediat rör sig bort från den traditionella biograffilmen. Hur nya visningsformer skapar andra former av filmiska berättelser.
– Biografen med sin sociala och visuella upplevelse är EN mycket framgångsrik gestaltning av filmens potential, den kommer att leva vidare och utvecklas vidare med digitala verktyg, menar Jeffrey Shaw. Parallellt har DVD och Internet skapat nya former för hur vi kan distribuera OCH uppleva det filmiska. Våra hem blir alltmer en upplevelsecentral.
– Dataspelsmarknaden har på drygt tjugo år blivit en större industri än Hollywood och idag exploateras filmiska versioner av spel. Detta skapar ett mediaklimat där filmiskt innehåll kan flyta och flyttas mellan olika plattformer, en ny och öppen filmisk arena.

En del av FUTURE CINEMA finns på Internet, en hel avdelning med filmiska verk skapade för och distribuerade via nätet. Urvalet innehåller mycket animation och filmer skapade med digitala programvaror. En annan, och växande, sektor av det filmiska uttrycket.

webblänk
http://www.zkm.de/futurecinema
http://www.zkm.de/futurecinema/webcinema_werk_e.html

Artikeln finns också publicerad på www.filmiskane.se

|#till sidtopp / to top