ETT ABC FÖR 2000-TALET (NÄTVERSIONEN)

A - armageddon. Katastrofteorierna är det mest uttjatade begreppet av alla. Bygger på ödestro och antagandet att vi är maktlösa.

B - bibliotek. Allt mer livsnödvändig kulturinrättning i dessa nättider. Kunskap är kvalitet och gratissurfande på nätet en självklarhet.

C - chatta. En fenomenal ide, som lätt missbrukas och ersätter verkliga samtal.

D - dator. I rätta händer ett verktyg som revolutionerar våra liv. I fel händer...

E - energi. Den som löser våra energibehov på ett globalt hållbart sätt bör få Nobelpriset. Varje år.

F - FN. Måste få ett verkligt inflytande över vår framtid.

G - gener. Tyvärr vår nästa riktigt stora vetenskapliga arena. Här tävlar forskarna redan om att överträffa naturen.

H - home. Utan ett sådant existerar du inte. (på nätet eller i verkligheten)

I - IT. En stilla fråga: vad händer med denna industri när hela världen är uppkopplad?

J - jante. Ett antikt begrepp i vår tid, nu upphöjs nytänkare till genier och IT-miljonärerna porträtteras som övermänniskor. "Tro inte att du är något" har blivit "Bara du tror tillräckligt lyckas du".

K - kultur. Livsnödvändigt för att vi ska stå ut med de krassa ekonomerna.

L - lek. Homo Locus, den lekande människan. Finns snart bara i barnböckerna om man får tro de verkligt svartsynta.

M - media. Allt mer och på allt fler sätt. Men samma nyheter pumpas ut överallt, samma ansikten och samma åsikter hörs i alltfler medier. Kommunikation är mer än snabbhet.

N - natur. En alltmer sällsynt och utsatt vara.

O - OS. Olympiska dopingexpertisens största sammankomst var 4e år. Ändå tror vi fortfarande att det går att vara ren och världsbäst.

P - post. Förr ett personligt tilltal. Nu är e-posten på väg att bli en dygnetrunt-drog. Svarar du inte, finns du inte.

Q - underhållningsfilmens verklige uppfinnarhjälte. James Bonds livräddare som gått ur tiden.

R - retro. I takt med tidens allt snabbare skiftningar gäller det att kunna sin historia och använda den.

S - sol. Utan den inget liv.

T - träd. Se ovan.

U - underground. Ett kulturellt fenomen som inte längre hinner uppstå innan reklam- och mtv-mediet har utnyttjat det maximalt.

V - virus. Sciencefiction-genren vildaste fantasier överträffas hela tiden av de verkliga virus som föds.

W - waits. En musiker för alla tider med förnamnet Tom.

X - extrema sporter. Antagligen den mest onödiga och minst publikvänliga kulturformen av alla.

Y - yoghurt. Konsten att använda kulturer på ett naturligt sätt.

Z - tangentbordets mest utslitna knapp. (tillsammans med kommando och control.)

 

AN ABC FOR THE 21st CENTURY
NET-(AB)USERS

A - Armaggedon. Theories of worldwide disaster used to be a concept everybody was fed up with. Suddenly much of our thoughts concerns devastation.

B - liBrary. A cultural neccesity in these net-times. Book knowledge is quality and free surfing a privilege.

C - Chat. A phenomenal idea, easy to abuse though, heavy usage will replace real-time meeting.

D - Data storage unit / eg. computer. In right hands a tool that can revolutionize our lives. In wrong hands...

E - Energy. Whoever solves our energy supply in a global and sustainable manner should be awarded the Noble Prize. Every year.

F - Freedom. A fundamental issue for the future.

G Gene. Unfortunately the next scientific worldwide arena. Scientist already compete in outdoing nature.

H - Home. Without one you don´t exist. (In Net or Real Life)

I - IT. A humble question: what will this business do when the whole world is connected?

J - Jante. An antique notion in our time, nowadays just about every IT-millionare are considered an ubermensch. (see J*)

K (K/C)ulture. Everyone needs it to outsmart the economists.

L - pLay. Homo Locus, the playing human. Soon only to be found in childrens books, if we are to believe the pessimists.

M - Media. Ever more in ever more places and ways. The same news everywhere, the same views in ever growing mediaforms. Communication isn´t altogether about speed.

N - Nature. An incresingly rare and endangered product.

O - Olympic GameS. The International Dop(e/ing) Federation with a huge gathering every 4th year. Strangely, some of us still believe that you can be clean and number one in the world.

P - Post. Used to be personal. Now e-mail is turning into an around-the-clock habit. If you don´t reply, you don´t exist.

Q - Q - entertainment movies number one inventor-hero. James Bonds life-guard passed away in the Twentieth Century.

R - Retro. The everchanging trends makes it even more vital to know and be able to make use of your history.

S - Sun. Without it no life. (see T for Tree)

T - Tree. Without it no life. (see S for Sun)

U - Underground. A cultural phenomena that when emerged, instantly transforms into an exploitable commodity in the commercial and/or mtv-media.

V - Virus. The wildest imaginations in science-fiction is constantly surpassed by the evergrowing race of net-viruses.

W - Waits. A musician for all times with first name Tom.

X - eXtreme sports. Probably the most needless and least audience-oriented cultural game.

Y - Yoghurt. The art of using culture naturally.

Z - Z - The most used button on the keyboard (together with command and control).

|#till sidtopp / to top