TOM HASPER PER LUNDSTRÖM
CODE MARIKA KAJO

ERNEST B YOUNG, NYHETSCHEF BO JONSSON

EN KORTFILM
av THORE SONESON

www.soneson.se

Baserad på scenarier från den animerade världen ABADYL av Michael Johansson
http://abadyl.com


PRODUKTION / REGI / MANUS
THORE SONESON
IDE och KONCEPT

MICHAEL JOHANSSON / THORE SONESON
ANIMATION
MICHAEL JOHANSSON

FOTO / REDIGERING ULF SÖDERGREN
LJUD KALLE KAMNERT
LJUDDESIGN MIKAEL KÖRNER / MARTIN HENNEL
ORGINALMUSIK JOHAN SALO

SCENOGRAFI ÅSA MARIA BENGTSSON
CODE PROGRAMMERING JOAKIM JEPPSON


I ROLLERNA
TOM HASPER PER LUNDSTRÖM
CODE MARIKA KAJO
NYHETSCHEFEN BO JONSSON

ALL DIALOG PÅ ENGELSKA
TEKNISKA DETALJER :
DVD PAL anamorphic 16:9 / dolby surround stereo / LÄNGD: 14.55

Produktion THORE SONESON 2008
- samproducerad med FILM I SKÅNE, konsulent Joakim Strand.
Med stöd från KONSTNÄRSNÄMNDEN.

 

FILMPROJEKTET
I dagans filmproduktion suddas gränserna mellan biograffilm, tv-mediet, dataspel och andra visningsformer på storbildsprojektion och i installationsform alltmer ut. Filmberättelser sprids via Internet, mobiltelefon och bärbara spelkonsoler där de konsumeras och upplevs på flera olika sätt. En filmisk berättelse lever och visas i många olika former och medier.

IN SEARCH OF THE MILITANT CODE blandar realistiskt berättande med animerade element och digitala scenerier. Detta filmmaterial kommer samtidigt att bilda grunden för en rumslig installation uppbyggt kring projektioner där den filmiska berättelsen kan upplevas i olika förlopp och former. Som att stiga in i staden Abadyl och vara delaktig i själva berättelsen.

BAKGRUND
Idag är det möjligt att blanda olika typer av visuella uttryck och tekniker i det filmiska mediet i näst intill oändliga variationer, blandformer finns i allt från stora produktioner som Sagan om Ringen och Matrix till Sin City och Final Fantasy. I dessa spelfilmer tycks hela populärkulturens bildmässiga uttrycksrepetoar plötslig stå till förfogande och kan sammanfogas till nya format och representationerformer. Tillgången till andra kulturers filmiska tradition har vidgat och utvecklat berättandeformerna, vi har sett exempel detta i filmer som Akira, Spirited Away och Howl´s Moving Castle. Filmer som vid första anblicken ser handritade ut men som till stora delar utnyttjar 3D och animationsprogram. I tidiga skeden av en produktion, som underlag, simuleringar och skisser. I slutänden som underlag för det handtecknade.

Stillbilder ur arbetsmaterialet för pilotfilmen.

I den pilotfilm för IN SEARCH OF THE MILITANT CODE som vi gjorde sommaren 2005 -visad på Malmö Konsthall, Dunkers kulturhus och Konstnärshuset i Stockholm - utvecklade och testade vi hur man i en liten arbetsgrupp med små medel kunde ta bruk av avancerade produktionstekniker både vid filmning, 3Dmodellering, animation och efterbearbetning. Där utvecklade vi ett medvetet och relativt eget filmiskt uttryck som renderade i en fyra minuter lång film i denna blandteknik.
Vi utnyttjade tekniker och produktionsmetoder från stora filmers produktionsprocesser men använde dem anpassade till en liten arbetsgrupp och i ett utpräglat och medvetet bestämt grafisk uttryck; istället för att gå i en riktning mot hyperrealism så försökte vi istället skapa en hypertrovärdighet i filmens uttryck.


Nyhetschefen Ernest B Young i den animerade staden ABADYL.
© Thore Soneson / Michael Johansson

MANUS OCH PRODUKTIONSFORM
Det är detta arbete vi utvecklat vidare i filmprojektet IN SEARCH OF THE MILITANT CODE. Projektet är en crossmedia produktion där animerade sekvenser, 3D scenografier och filmiska sekvenser vävs samman i en collageartad form. Startpunkten var ett filmiskt manus för skådespelare, där animerade skeenden och konstruerade nyhetsinslag tillsammans formar berättelsen som utspelar sig på flera parallella nivåer.

Vi samordnade inspelnings och efterarbete så att de animerade miljöerna kunde integreras i realistiska filmiska skeenden, utarbetade en digital blandform baserad på den existerande staden Abadyl som Michael Johansson har skapat grunden till i sitt konstprojekt.

BIOGRAFI
THORE SONESON född 1953 är journalist och manusförfattare, utbildad på Dramatiska Institutet film & tv-regi linje 1986. Är verksam som dramaturg och författare för TV-produktioner och spelfilm, har producerat egna kortfilmer och undervisat i filmiskt berättande. Vidareutbildad som kreativ producent på Malmö högskola 2001 med fokus på nya medier, växlar idag mellan arbete på egna konstnärliga filmexperiment och mera traditionella filmmanus.

Som filmmakare, manusförfattare har jag arbetat med traditionellt filmberättade och egna mer konstnärligt experimenterande former. Under 1990-talet kombinerade jag dessa intressen i novellfilmen MAN som jag producerade 1998, en visuell inre monolog, fragment av tankar och minnesbilder. Långfilmen DET SJUNDE SKOTTET 1998 baserades på mitt manus och där står en traditionellt berättad psykologisk historia om en kvinna och hennes fosterhemsplacerade son i centrum.
Under 2000-talet har jag utforskat den digitala tekniken i flera interaktiva filmprojekt – cd-rom produktionen SPEED 2001 och manusprojektet THE STORY OF A 2002 är båda konstnärliga experiment som utforskar hur de digitala medierna har utvidgat det narrativa fältet för den rörliga bilden. Berättelserna i dessa projekt kretsar kring introspektiva livsöden, uppbrutna, associativa och visuella. Projekten har undersökt nya strategier för berättande som är möjliga med digitala medier - från associativa till spatiala, från skärmbaserade till rumsliga modeller där kärnan är den rörliga bilden.

I kortfilmsprojektet IN SEARCH OF THE MILITANT CODE är den konstnärliga målsättningen att integrera animerade miljöer med levande filmiska sekvenser. Verkliga skådespelare och skeenden i en fiktiv värld med stora likheter med dagens nutida medierade värld, med trovärdiga karaktärer i en fullt möjlig samtidsskildring. I filmen provar vi olika uttryck, former och tekniker i nutida digitala filmprocesser men anpassade till en liten arbetsgrupp och i ett utpräglat och medvetet bestämt grafisk uttryck; istället för att gå i en riktning mot hyperrealism så försöker vi istället skapa en hypertrovärdighet i filmens uttryck och innehåll.
Berättelsen om journalisten Tom Hasper och graffitikonstnären CODE är upplagd som ett mediekritiskt äventyr, ett fiktivt reportage i en alltmer upplöst verklighet där realismen möter den digitala verkligheten.

Film / medieproduktioner
2008 IN SEARCH OF THE MILITANT CODE, kortfilm, spelfilm.
2005 LOOP 1.0, interaktiv film, dokumentär.
2003 ETT ABC FÖR DET TJUGOFÖRSTA ÅRHUNDRADET, essä kortfilm, dokumentär.
2002 NEMESIS DIVINA, långfilmsmanus, spelfilm.
2001 NINA OCH SUNDET långfilmsmanus, spelfilm.
2001 SPEED, interaktiv CD-rom film, spelfilm.
1998 DET SJUNDE SKOTTET långfilm, spelfilm.
1998 MAN novellfilm, spelfilm.
1995 PASSION multimediaproduktion, spelfilm.
1991 YASEMIN PÅ FLYKT, dramaturg tvfilm, spelfilm.

Mer info på www.soneson.se