Trailer
 Publicerad på YouTube © Thore Soneson / Michael Johansson

 
     
  Stillbilder  ABADYL - graffitikonstnärernas högkvarter. © Thore Soneson / Michael Johansson

TOM HASPER - Per Lundström © Thore Soneson

Elektroniska taggar på INTERNET © Thore Soneson

CODE - Marika Kajo. © Thore Soneson / Michael Johansson

TOM HASPER - Per Lundström, CODE - Marika Kajo. © Thore Soneson

  Nyhetschefen Ernest B Young © Thore Soneson / Michael Johansson