HEXA_GO BO01 2004 12 10 /
   

MANC

MANC -
Man Art Nature Culture
Kulturförening initierad
av Maja Manner

   

SEKUM / workshop / 2004 12 10

Workshopen ingick i nätverket SEKUMs verksamhet 2004. SEKUM är en del av Malmö stads satsning på hållbar stadsutveckling, mer info på www.ekostaden.com.

Workshopen K3H genomfördes med hjälp av spelet Hexa_go som skapats av studenter på utbildningen Interaktionsdesign på Malmö Högskola K3. HEXA-GO tar utgångspunkt i dataspelets modeller. Som spelare skall du följa regler och banor, genomföra de uppdrag du tilldelas. Grundideen bakom Hexa_go är att konstruera ett spel som på ett lekfullt och associativt sätt kan bryta vanans makt, utmana seendet. Deltagarna i K3H fick som uppdrag att göra spontana observationer i text och bild på Västra Hamnen (Bo01) området. De frågeställningar de skulle spegla var: Hur upplever vi de HÅLLBARA kvaliteterna? Hur är de KULTURELLA värdena synliga ? För att beskriva detta skulle de använda antingen FÄRG eller FORM.

Varje grupp fick i sin hand en karta och en speltrissa som de använde för att välja väg genom området. Vid varje korsning vred de fram ett nytt nummer på trissan som ledde dem vidare. På väg till nästa korsning skulle de göra sin observation genom att välja frågeställning: HÅLLBAR eller KULTUR och FÄRG eller FORM. Totalt kunde workshopens sex grupper genomförda 12 olika observationer per grupp.

Projektet HEXA_GO BO01 skapades av Michael Johansson i samarbete med Johan Salo och Magnus Wallon.

HEXA_GO BO01 Se berättelserna från workshopen

Kultur och hållbarhet. Två skilda begrepp..?
Efter en rundvandring på området Bo01 har sex olika grupper gjort olika observationer utifrån begreppen. Lite olika definitioner av begreppen har kunnat uttolkas. Många har använt begreppet kultur för att beskriva människor, arkitektur, design, traditioner. Men en del har även använt begreppet för att skildra naturen, drömmar, fenomen, det hållbara.
Färg och form har för de flesta fungerat som ett verktyg för att förstärka bilden av det beskrivna. Men i en hel del fall har begreppen kopplats samman. Kultur och form har kopplats samman flest gånger.
Det kan nästan tyckas svårt att skilja begreppen åt ibland - beroende på observationens karaktär. Till exempel i grupp sex beskrivning av traditionell jultradition i modern omgivning (julhjärtan i ett fönster). Vad är vad? Går det att separera begreppen i detta exempel? Här är formen en del i det kulturella fenomenet.
Begreppet hållbart har i många fall kombinerats med orden färg eller form. T.ex. en hållbar form eller en hållbar färg. Men begreppen har också fått stå för sig själva som i grupp två´s beskrivning av en hållbar vattenränna, som har en kantig form.
Begreppet hållbart har således också visat sig ha många innebörder. Hållbart kan vara allt från ekologisk mångfald, olika material, växter, olika former till olika mer eller mindre hållbara levnadssätt (konsumtion, boende, bilar). Dock har begreppet hållbart inte kombinerats med människor, endast med olika mänskliga företeelser, men inte med människan som sådan. Det har däremot begreppet kultur.
För en del grupper har alla fyra begreppen smält samman och kunnat användas för att beskriva varandra. Ett exempel på det är grupp fems sjätte observation, en beskrivning av en klassisk färgpalett som ger budskap om hållbarhet. En klassisk färgpalett är kulturellt betingad. Kultur, natur, hållbarhet, färg och form. Begrepp som på olika sätt, var för sig men också tillsammans, kan ge en nyanserad bild av vår närmiljö. Begrepp som kan inrymma de mest vida tolkningar och just därför är så intressanta att arbeta med.

Maja Manner
Thore Soneson2004-12-20